Bijbelkringen en gebedsgroep

Naast de bijeenkomsten op zondag zijn er door de week ook allerlei activiteiten.

Bijbelkringen
Wil jij je meer verdiepen in Gods woord samen met anderen uit onze gemeente? Dan kun je je aansluiten bij een van de vele Bijbelkringen. Neem contact op voor meer informatie.

Gebedskring
De gebedskring komt om de 14 dagen op woensdagavond bijeen. Deze avonden beginnen om 19.30 uur in de Goede Herder Kerk. De data vind je in de activiteitenkalender.
Er wordt gebeden voor de wereld om ons heen, voor de gemeente, soms ook voor elkaar en voor het werk wat uit naam van onze Heer gebeurt. Daarnaast is er plaats om elkaar te bemoedigen en raad te geven in moeilijke situaties. Er wordt een Bijbelgedeelte gelezen en er wordt gezongen, maar het is uitdrukkelijk geen Bijbelstudiekring. Iedereen is uiteraard van harte welkom. Voor vragen of aangeven van gebedspunten: mail naar de

Koffieochtenden
Elke 1e woensdag van de maand is er in de tuinzaal van ons kerkgebouw gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee op een informele wijze samen te zijn. Deze activiteit start in september en loopt door t/m april.
De koffieochtenden zijn een verlevendiging van het contact tussen de gemeenteleden van alle leeftijden, maar ook niet-leden en mensen uit de wijk zijn van harte welkom. De gastvrouwen doen hun best elke koffiemorgen te voorzien van een feestelijk tintje, door naast het warme vocht een zelfgebakken lekkernij te presenteren. Vanaf 10 uur staat de koffie/thee klaar.
Wil je er graag bij zijn, maar heb je nog aarzeling of vragen? Neem dan contact op met of .

Groeigroep “De Binnenband”
Speciaal voor ‘rond-de-35-ers’ is er de groeigroep “De Binnenband”. Voor meer info: mail naar