Scriba

Post voor de kerkenraad of de gemeente kan gestuurd worden naar de scriba.
Dit kan per e-mail naar of via het postadres: postbus 207, 8440 AE te Heerenveen.

De ontvangen post wordt, indien nodig, door de scriba doorgegeven aan de kerkenraad, de diaconie of de commissie van beheer. Eventueel wordt ingekomen post op de eerstvolgende vergadering van de rompkerkenraad besproken. De zorgt ook voor eventuele beantwoording van de ingekomen post.