Giften en ANBI

Giften kunnen overgemaakt worden op het rekeningnummer van de Goede Herder Kerk t.n.v. Ned. Geref. Kerk Heerenveen onder vermelding van ‘Gift’.
Giften aan de Goede Herder Kerk zijn fiscaal aftrekbaar.
 

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN nr. 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Gereformeerde Kerk te Heerenveen. Giften aan ons zijn dus aftrekbaar bij de Belastingdienst.

Ten aanzien van ANBI heeft de Nederlands Gereformeerde Kerk van Heerenveen een eigen RSIN nummer: 80.93.48.871

Algemene gegevens

Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Heerenveen
RSIN/Fiscaal nummer:80.93.48.871
Website adres:ngkheerenveen.nl
E-mail:
Adres: Oude Veenscheiding 15
Postcode:8446 LC
Plaats:Heerenveen
Postadres:Postbus 207
Postcode:8440 AE
Plaats:Heerenveen
Kamer van Koophandel:77617851
Jaarcijfers:jaarrekening 2022