Na de dienst

Na afloop van elke zondagochtenddienst is er gelegenheid voor jong en oud om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en fris. Dit is een al jarenlange traditie en kenmerkend voor onze gemeente waarin veel aandacht voor elkaar is. Gasten en nieuwkomers ervaren en benoemen de hartelijke sfeer van het samen-zijn. Voor een aantal gemeenteleden mede een reden om lid te worden. Het onderlinge contact is uiterst plezierig en voelt aan als ‘een warme deken’, zo hoor je dat regelmatig mensen zeggen.

Het elkaar ontmoeten is dermate populair dat er ook een keerzijde is: de hal van de kerk waar dit plaats vindt is gaandeweg eigenlijk te klein geworden! Nu op dit moment stevig nagedacht wordt over een verbouw van het kerkgebouw annex pastorie is de aandacht voor een grotere ontmoetingsruimte evident.